eseu+34 945 288 648

NAHASMENDU PSIKOTIKOAK

BERDINTASUNAREN ALDE BORROKATUZ, ANIZTASUNA DEFENDATUZ.
GAIXOTASUN MENTALA

Zer dira gogo-aldartearen nahasmenduak?

Nahasmendu psikotikoak desordena mental larriak dira, nortasunaren alterazio global batek ezaugarritzen dituenak, eta horiek pairatzen dituzten pertsonek ideia eta pertzepzio anormalak izatea eragiten dute, errealitatetik distortsionatuak.

TIPOLOGIA

Eskizofrenia

Gaixotasun kronikoa eta degeneratiboa da, eldarnioak, haluzinazioak eta sintoma motorrak eragiten dituena, hala nola gorputzaren asaldura konpultsiboa.

Eldarniozko nahasmenduak

Gaixotasun mental bat da, ideia jakin batzuen nagusitasuna duena, zeinak objektiboki irrealak edo irrazionalak izan arren, pertsonak zailtasun handiak dituen ideien irrazionaltasuna ulertzeko.

Nahasmendu psikotiko laburra

Epe laburra du ezaugarri, haluzinazioek edo eldarnioek iraupen mugatua baitute. Egoera hori pairatzen dutenek zailtasun handiak izaten dituzte errealitatea behar bezala ebaluatzeko. Nahasmendu psikotiko laburraren sintomak eskizofreniaren sintomen oso antzekoak izan daitezke, eldarnioak eta haluzinazioak barne. Hala ere, iraupenagatik bereizten da: Gertakari bat nahasmendu psikotiko laburtzat hartzeko, sintomak egun bat baino gehiagoz luzatu behar dira, baina hilabete baino gutxiagoz.

Sintomak

SINTOMA POSITIBOAK

Sintoma positiboak pazientearengan berriro agertzen diren ezaugarriak dira, eta eldarnioak, haluzinazioak eta pentsamenduaren eta jokabidearen aldaketak dira.

Eldarnioak: sinesmen faltsuak dira, pertsonak irmo eusten dituenak eta logikara ezin murriztuzkoak. Horretarako, pertsonak errealitatearen xehetasun batzuk ditu oinarri, baina oker interpretatzen ditu.

Haluzinazioak: pertzepzio horietan, pazienteak bere burmuinaren barruan sortzen diren gauzak entzun, ikusi edo sentitzen ditu, eta egiazkoak balira bezala bizi ditu.

SINTOMA NEGATIBOAK

Sintoma negatiboek pazientearen nortasunaren pobretzea adierazten digute, batez ere bere animo egoerari eta harreman sozialei dagokionez.

SINTOMA KOGNITIBOAK

Sintoma kognitiboek arreta, memoria eta zenbait funtzio exekutibo murrizten dituzte (plangintza, arrazoiketa, erabakiak hartzea, etab.).

Eskizofreniaren ohiko galderak

ZEIN DIRA ESKIZOFRENIAREN KAUSAK?

Gaixotasuna agertzeko kausa posibleen artean, eskizofreniak osagai genetiko frogatua du. Horretaz gain, paziente gehienetan gaixotasuna eragiten duten kanpoko faktore batzuk gehitu daitezke: drogen eta alkoholaren kontsumoa, lo-patroiaren aldaketak, bizi-gertakari estresagarriak eta faktore sozialak.

BIZITZA NORMALA EGIN AL DAITEKE ESKIZOFRENIA IZANDA?

Paziente gehienek nahiko bizimodu normala izan dezakete. Horretarako, gaixotasunaren egonkortasun eta pronostiko on hori bermatuko diguten zainketa batzuk bete behar dira.

NOLA DIAGNOSTIKATZEN DA ESKIZOFRENIA?

Ez dago gaixotasun hori diagnostikatzeko balio duen proba espezifikorik. Diagnostikoa egiteko, funtsean, psikiatrak pazientearekin eta familiarekin egiten dituen elkarrizketa klinikoetan oinarritzen gara.

NOLA TRATATZEN DA ESKIZOFRENIA?

Eskizofrenia gaixotasun kronikoa da, hau da, pazienteak bere bizitza osoan izango du eta tratamendu farmakologikoa behar du. Era berean, psikoheziketa garrantzitsua da gaixotasunaren prozesua ulertzeko.