eseu+34 945 288 648

NORTASUNAREN NAHASMENDUAK

BERDINTASUNAREN ALDE BORROKATUZ, ANIZTASUNA DEFENDATUZ.
GAIXOTASUN MENTALA

Zer da nortasunaren nahasmendua?

Nortasunaren nahasmenduak patologia mentalen multzo bat dira, eta pertsona horren ohiko funtzionamenduaren hainbat arlotan eragina duten barne-esperientzien eredu iraunkorrak eratzen dituzte, hala nola pentsamenduetan, emozioetan edo bulkaden kontrolean.  Portaera-eredu desegokitzaile horiek nerabezaroan edo helduaroaren hasieran hasten dira, malguak, egonkorrak eta iraunkorrak dira denboran zehar, egoera pertsonal eta sozial askotan agertzen dira, eta ondoez klinikoki esanguratsua eragiten dute, edo arlo sozialean, lanekoan eta abarretan narriadura eragiten dute.

TIPOLOGIA

Nortasun paranoidearen nahasmendua

Sufritzen duten pertsonek mesfidantza handia izaten dute besteekiko. Norbaitek zerbait egiten badie, hori egiteko arrazoi txarrak zituztela uste dute. Sintomak honako hauek izan ohi dira: jendeak min egin nahi diela pentsatzen dute etengabe, lagunak eta ezagunak leialak ez zaizkiela pentsatzen dute, gorrotoa agertzen dute, etengabe erasotzen dietela uste dute, eta abar.

Nortasun eskizotipikoaren nahasmendua

Sufritzen duten pertsonek arazo sozialak izaten dituzte, eta horrek ondoeza eta harreman intimoak izateko ezintasuna eragiten die. Era berean, distortsio kognitiboak eta portaera eszentrikoa izan ditzakete. Hona hemen sintometako batzuk: pentsamendu magikoa, ideia bitxiak, ideia paranoideak, antsietate soziala, etab.

Nortasun histrionikoaren nahasmendua

Sufritzen duten pertsonak oso sentiberak izaten dira, eta etengabe bilatzen dute besteen arreta. Hona hemen sintometako batzuk: arreta bilatzen du etengabe, eta ez badu, deseroso sentitzen da, portaera limurtzailea, eraginbera, teatralitatea, emozioen gehiegizko adierazpena, eta abar.

Nortasun saihesgarriaren nahasmendua

Pairatzen duten pertsonak inhibituta egoten dira gizartean, eta gaizki sentitzen dira beste pertsona batzuek ebaluatzen dituztenean. Hona hemen sintometako batzuk: esanahi jakin bat duten jarduerak egitea saihesten dute, ziur ez badago gainerako pertsonek estimatuko dutela, harreman sozialak ez izaten saiatzen da, uzkurtasuna, baztertua izateko kezka eta abar.

Nortasun obsesibo-konpultsiboaren nahasmendua

Hori pairatzen duten pertsonak asko arduratzen dira ordenaz, perfekzionismoaz, kontrolaz, etab. Hona hemen sintometako batzuk: gehiegi kezkatzen dira xehetasunengatik, perfekzionismo handia, pentsamendu-zurruntasuna, lanerako gehiegizko dedikazioa, eta abar erakusten dute.

Nortasun eskizoidearen nahasmendua

Hori jasaten duten pertsonek atxikimendu eza eta adierazpen emozional eskasa adierazteko joera dute. Sintomak honako hauek izan ohi dira: besteekiko harremanez gozatzeko ezintasuna, pertsona bakartiak dira, ez dute taldeko jarduerez gozatzen, ez dute lagun minik, emozionaltasun gutxi erakusten dute, etab.

Nortasun antisozialaren nahasmendua

Hori jasaten duten pertsonek besteen eskubideak urratzeko joera dute. Hona hemen sintometako batzuk: Arau sozialak ez betetzea, engainua, inpultsibitatea, oldarkortasuna, arduragabekeria, damurik ez izatea, etab.

Mugako nortasunaren nahasmendua

Hori pairatzen duten pertsonek egonkortasun gutxi izaten dute besteekiko harremanetan, beren irudiaren distortsioa, oldarkortasuna eta abar erakusten dute. Sintomak honako hauek izan ohi dira: beste pertsonekiko harreman ezegonkorrak, jendeak babesik gabe ez uztea bilatzen dute, ezegonkortasun afektiboa, ideia paranoideak, haserre desegokia, etab.

Nortasun nartzisistaren nahasmendua

Sufritzen duten pertsonek handitasuna eta jendeak miresteko beharra erakusten ohi dute. Sintoma ohikoenak honako hauek dira: handitasun-sentimenduak, arrakasta- eta botere-fantasiak, bereziak direla uste dute, jendeak mirestea behar dute, etab.

Mendeko nortasunaren nahasmendua

Sufritzen duten pertsonak norbaitek etengabe zaintzea behar duten pertsonak izaten dira, pertsona otzanak. Hona hemen sintoma ohikoenetako batzuk: erabaki garrantzitsuak hartzeko ezintasuna, hartu behar dituzten erabakietarako iritzia eskatu beharra, bakarrik daudenean deserosotasuna sentitzea, etab.

Ohiko galderak

ZEIN DA NORTASUNAREN NAHASMENDUEN KAUSA?

 Azterketa epidemiologikoek iradokitzen dute sortzetiko nortasunaren osagai bat (genetikoa, agian) eta ingurumen-osagai bat egongo liratekeela. Beste era batera esanda, jaiotzen garen (edo bizitzako lehen hilabeteetan edo oso urte gutxitan eratzen diren) nortasun-ezaugarri batzuei dagokienez, nolabaiteko modulazioa gertatzen da ingurumen-gertakarietan oinarrituta; ziur asko, haurtzaroa eta nerabezaroa izango lirateke bizitzako etapa garrantzitsuenak ingurumen-egoeren araberako modulazio hori egiteko.

ZER ADINETAN HASTEN DIRA NORTASUNAREN NAHASMENDUAK?

Nortasuna bizitzako lehen hamarkadetan moldatzen joaten denez, etapa horretan hasiko lirateke nortasunaren nahasmenduak.

NOLA DIAGNOSTIKATZEN DIRA NORTASUNAREN NAHASMENDUAK?

Gaur egun ez daukagu nortasun-nahasmenduaren diagnostikoa egiteko berariazko teknika erabilgarririk. Diagnostikorako informazio-iturri garrantzitsu bakarra pazientearekin (eta, maiz, hurbilekoren batekin) egindako elkarrizketa klinikoa da.

NORTASUNAREN NAHASMENDUAK TRATAMENDU PSIKOLOGIKOAREKIN SENDATZEN AL DIRA?

Tratamendu psikologikoaren helburua ez da berez sendatzea. Nortasunaren nahasmenduetako tratamendu psikologikoaren helburua da gizabanakoa gai izatea bere errealitate disfuntzionalaren jokabide-, pentsamendu-, pertzepzio- eta interpretazio-jarraibideen multzoa identifikatzeko eta ezagutzeko, eta, hortik aurrera, horiek pixkanaka moldatzen saiatzea, eguneroko funtzionamenduan arazo larririk edo muga nabarmenik izan ez dezaten